[FORUM BELANJAWAN : KENAIKAN PERUNTUKAN TAHUNAN UNIVERSITI MALAYA SEBANYAK RM 57 JUTA]

Autonomi mahasiswa ini bukan semata-mata penurunan kuasa daripada Lembaga Pengarah Universiti kepada mahasiswa dalam aspek-aspek tertentu sahaja, namun perlu dijunjung dengan akauntabiliti dalam urus selia, baik di pihak pentadbiran mahupun pihak kesatuan mahasiswa itu sendiri.

[[Kisah Perniagaan Rasulullah]]

Rasulullah dikenali sebagai seorang manusia yang dipercayai kerana sifat amanahnya dalam menguruskan sesuatu perkara. Gelaran Al-Amin diberikan oleh masyarakat Arab Quraisy kerana sifatnya yang amanah dalam menjaga harta benda ketika mereka keluar berdagang ke Syam. Berkat sifat kejujuran ini, Rasulullah berjaya menjadi seorang pedagang yang berjaya dan memiliki harta yang banyak sebelum baginda menjadi Rasul.Continue reading “[[Kisah Perniagaan Rasulullah]]”

[Adakah Cukai Dalam Islam Hanya Zakat Semata-mata Serta Apakah Alternatif Selain GST dan SST?]

Antara salah faham dalam kalangan masyarakat awam ialah apabila mereka mengatakan bahawa hanya zakat sahaja boleh dikutip oleh pemerintah. Sedangkan aplikasi cukai telah disyariatkan sejak zaman Rasulullah SAW lagi, iaitu: Jizyah – bayaran oleh non-muslim sebagai jaminan keselamatan bersama kerajaan Islam. Kharaj – cukai tanah yang dikenakan selepas pembukaan wilayah Khaibar. Sekiranya kita mendalami perbahasanContinue reading “[Adakah Cukai Dalam Islam Hanya Zakat Semata-mata Serta Apakah Alternatif Selain GST dan SST?]”